Consilier (3 posturi) – Primăria Municipiului BotoşaniConsilier (3 posturi)

Primăria Municipiului Botoşani

7 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Botoşani, Județul Botoșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Consilier clasa I grad profesional asistent;
 2. Consilier clasa I grad profesional superior;
 3. Consilier clasa I grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Consilier clasa I grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licenţă:
  • domeniul ştiinţelor inginereşti (inginerie civilă – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate drumuri şi poduri sau ingineria instalaţiilor – specializarea instalaţii pentru construcţii);
  • domeniul arhitectură – specializarea arhitectură;
  • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum  1 an.
 • Consilier clasa I grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licenţă;
  • domeniul ştiinţelor inginereşti (inginerie civilă – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri şi poduri; ingineria instalaţiilor – specializarea instalaţii pentru construcţii; calculatoare şi tehnologia informaţiilor);
  • domeniul arhitectură – specializarea arhitectură;
  • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.
 • Consilier clasa I grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv btudii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licenţă:
  • domeniul ştiinţelor inginereşti (inginerie civilă – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri şi poduri; ingineria instalaţiilor – specializarea instalaţii pentru construcţii);
  • domeniul arhitectură – specializarea arhitectură;
  • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1, Camera 1, telefon 0231.502.200/109.

Apply for this Job