Consilier (3 posturi) – Primăria Comunei CornetuConsilier (3 posturi)

Primăria Comunei Cornetu

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Cornetu, Judeţ Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

• 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal – Birou Cantabilitate, Impozite și Taxe, Autorizații Transport Local, Resurse Umane, Evidență Patrimoniu, Buget;
• 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Achiziții Publice, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Informatică;
• 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziții Publice, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Informatică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal – Birou Contabilitate, Impozite și Taxe, Autorizații Transport Local, Resurse Umane, Evidență Patrimoniu, Buget:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani.

Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Achiziții Publice, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Informatică:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice sau științe umaniste și arte;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani.

Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Achiziții Publice, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Informatică:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor umaniste și arte sau inginerești.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • 22 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Cornetu, Judeţ Ilfov, telefon 021/468.92.20.

Apply for this Job