Consilier (9 posturi) – Municipiul TimişoaraConsilier (9 posturi)

Municipiul Timişoara

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Municipiul Timişoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

• consilier cls. I gradul superior la Serviciul Buget;
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta – spec. economie/contabilitate,
Vechime: minimum 7 ani vechime.

• 1 consilier cls. I gradul superior la Compartimentul Perfecţionare Profesionala:
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta – spec. economie.
Vechime: minimum 7 ani vechime.

• 1 consilier juridic cls. I gradul superior la Biroul Consultanta Juridica;
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta – drept.
Vechime minimum 7 ani vechime.

• 1 consilier cls. I gradul asistent ia Compartimentul Guvernanta Corporativă;
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă -drept,
Vechime: minimum 1 an vechime.

• 1 consilier cls. I gradul asistent la Biroul Construcţii Instalaţii;
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta – ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă inginerie civilă,
Vechime: minimum 1 an vechime.

• 1 consilier cls. I gradul superior la Biroul Construcţii Instalaţii; Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, Studii
superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta – ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă inginerie civilă,
Vechime: minimum 7 ani vechime.

• 1 consilier cls. I gradul asistent la Biroul Salubrizare;
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă – spec economie.
Vechime: minimum 1 an vechime.

• 1 consilier cls. I gradul superior la Biroul Autorizare Activităţi Comerciale;
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta spec. economie.
Vechime: minimum 7 ani vechime.

• 1 consilier cls. I gradul superior la Biroul Relaţii Internaţionale;
Condiţii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta – spec. filologie -lb. franceza -lb. engleza.
Vechime: minimum 7 ani vechime.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Municipiul Timişoara, str. Miron Costin nr. 2, telefon 0256408352, 0256408382.

Apply for this Job