Consilier juridic superior, referent superior (2 posturi) – Instituția Prefectului Județul NeamțConsilier juridic superior, referent superior (2 posturi)

Instituția Prefectului Județul Neamț

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituția Prefectului Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic superior în cadrul Compartimentului reprezentare în instanțe și fond funciar – Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale și referent superior în cadrul Compartimentului buget și financiar contabilitate – Serviciul financiar contabilitate, informatic și administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

1. Pentru consilier juridic superior în cadrul Compartimentului reprezentare în instanțe și fond funciar – Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale.
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani.

2. Pentru referent superior în cadrul Compartimentului buget și financiar contabilitate – Serviciul financiar contabilitate, informatic și administrativ.
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 februarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituției Prefectului Județului Neamț, din Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, telefon 0233/218.500, interior 29026.

Apply for this Job