Consilier juridic superior – Instituția Prefectului Municipiului București


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier juridic superior

Instituția Prefectului Municipiului București

21 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituția Prefectului Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției publice, vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă şi evidenţă electorală, Direcţia juridică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • necesitatea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu, de către candidatul declarat „admis“.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Instituției Prefectului Municipiului București, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj IV, camera 408 – 409, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021/315.48.34.

Apply for this Job