Consilier juridic superior, consilier asistent (3 posturi) – Instituţia Prefectului - Judeţul GiurgiuConsilier juridic superior, consilier asistent (3 posturi)

Instituţia Prefectului – Judeţul Giurgiu

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

• 2 funcții publice de execuție vacante de consilier juridic superior în cadrul Serviciului Juridic – Biroul controlul legalității actelor și apostilă,
• 1 funcție publică de execuție vacantă de consilier asistent în cadrul Compartimentului afaceri europene și dezvoltare economică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Condiții de studii:
pentru funcțiile publice de execuție vacante de consilier juridic superior: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, specializarea drept;
• pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier asistent:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în următoarele domenii:
1. domeniul fundamental: Științe sociale, ramura de știință: științe administrative; domeniul de licență: științe administrative; specializarea administrație publică, administrație europeană, asistență managerială și administrativă;
2. domeniul fundamental: Științe sociale, ramura de știință: științe politice; domeniul de licență – științe politice; specializarea științe politice.

Condiții de vechime:
• pentru funcțiile publice de execuție vacante de consilier juridic superior – minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
• pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier asistent: minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 februarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare privind condițiile de participare și bibliografia se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0246219932 și de pe site-ul https://gr.prefectura.mai.gov.ro.

Apply for this Job