Consilier juridic și referent (2 posturi) – Primăria Comunei PrejmerConsilier juridic și referent (2 posturi)

Primăria Comunei Prejmer

7 decembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Prejmer, Județul Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic, Registratură, protocol, comunicare și relații cu publicul, informații de interes public, transparență decizională, urmărire și realizare corespondență internă-externă, arhivă și Cămin Cultural Ștefan Ludwig Roth;
 2. referent III, grad profesional principal din cadrul serviciului investiții, achiziții publice, gospodărire comunală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept.
 • referent III, grad profesional principal:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 010 ianuarie 2018: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăria Comunei Prejmer, Județul Brașov, din str. Mare, nr. 565, Compartimentul Stare civilă şi resurse umane, telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: primăria.prejmer@yalioo.com.

Apply for this Job