Consilier juridic şi inspector (2 posturi) – Primăria Comunei Ţigănaşi


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier juridic şi inspector (2 posturi)

Primăria Comunei Ţigănaşi

7 iulie 2017

Primăria Comunei Ţigănaşi, Județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din Compartimentul juridic, resurse umane, stare civilă;
 2. inspector, clasa I, grad profesional debutant din Compartimentul autoritate tutelară, asistenţă socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice: fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei din localitatea Ţigânaşi, Strada Principală nr. 1, județul Iași, telefon 0232/299072.

Apply for this Job