Consilier juridic și inspector (2 posturi) – Primăria RomanConsilier juridic și inspector (2 posturi)

Primăria Roman

16 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Roman, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:

  1. consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Biroul juridic contencios;
  2. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul verificare și monitorizare contracte.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Biroul juridic contencios:
    • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice.
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul verificare și monitorizare contracte:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe sociale, specializarea administrație publică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 iunie 2017, ora 10.00 proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Roman din Roman, Piața Roman Vodă nr. 1, Județul Neamț, telefon tel. 0233.208.609.

Apply for this Job