Consilier juridic și inspector (2 posturi) – Primăria Municipiului Focşani, Judeţul VranceaConsilier juridic și inspector (2 posturi)

Primăria Municipiului Focşani, Judeţul Vrancea

10 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Focşani, Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic – contencios;
 2.  inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul administrarea patrimoniului – Direcția de urbanism și autorizări.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic clasa I gradul profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință – Științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 ani;
  •  cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
 •  inspector clasa I gradul profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență – Inginerie civilă sau domeniul de licență Inginerie geodezică specializarea Măsurători terestre și cadastru sau Cadastru și managementul proprietăților;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:-;
  • cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu;
 • 10 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Focşani, camera 103, et. 1, Judeţul Vrancea, telefon 0237/213.416.

Apply for this Job