Consilier juridic – Primăria Municipiului Roman


Consilier juridic

Primăria Municipiului Roman

24 martie 2016

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Roman, Județul Neamț organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcţiei publice vacante, de execuţie, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Biroul juridic, contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
  • vechime – minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Roman din Roman, Piața Roman Vodă nr. 1, camera 21, Județul Neamț, telefon 0233/208.609.

Share Button

Apply for this Job