Consilier juridic, inspector și consilier (3 posturi) – Primăria Comunei AgapiaConsilier juridic, inspector și consilier (3 posturi)

Primăria Comunei Agapia

10 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț anunţă amânarea concursului organizat în data de 14-18 august 2017  pentru data de 16-21 august 2017, conform Monitorului Oficial al României, Partea a III- a  nr. 1154 din data de 10 august 2017.

Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic;
 2. inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, impozite şi taxe locale şi gospodărire comunală;
 3. consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului stare civilă, relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea drept/ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • inspector, clasa I, gradul profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 august 2017, ora 14:00: proba interviu.
 • 16 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 august 2017, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Agapia din Agapia, str. Nicolae Iorga, nr. 140, Județul Neamț, telefon 0233/244.603, 0233/244.611.

Apply for this Job