Consilier juridic debutant – Primăria Municipiului AradConsilier juridic debutant

Primăria Municipiului Arad

8 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentul Asistenţă Juridică – Secretar Municipiu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: Științe sociale – ramura de știință: Științe juridice, domeniul de licență: drept conform H.G.R. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 22 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162, e-mail pma@primariaarad.ro.

descarca: r_22oct2018_CompAsJuridica_Secretar_anunt.pdf 283KB PDF

Apply for this Job