Consilier juridic – Autoritatea Naţională pentru Restituirea ProprietăţilorConsilier juridic

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

9 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul pentru aplicarea L501/2002 (culte religioase), Direcţia pentru coordonarea secretariatelor tehnice ale comisiei speciale de retrocedare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, din Calea Floreasca, nr. 202, sector 1, București, telefon 021.200.94.64 sau 021.200.94.82, e-mail email – ion.motataianu@anrp.gov.ro

Apply for this Job