Consilier juridic asistent – Instituţia Prefectului - Judeţul BrăilaConsilier juridic asistent

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila

15 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul controlul legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ, Compartiment contencios administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic;
  • vechime în specialitatea studiilor – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obţine la sediul Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1, Compartimentul resurse umane şi salarizare, telefon 0239/693.900,e-mail cancelaria@prefecturabraila.ro.

Apply for this Job