Consilier juridic asistent – Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă BucureștiConsilier juridic asistent

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București

17 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Monitorizare proiecte finanțate din FSE și managementul bazelor de date.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: științe juridice;
  • cunoașterea limbii engleze sau franceze – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovada expertizei se va face pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și redactare foarte bune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 06 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, cu sediul în București, str. Spătaru Preda nr.12, telefon 021.316.09.23; e-mail amofm@buc.anofm.ro.

Apply for this Job