Consilier juridic (5 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier juridic (5 posturi)

Primăria Municipiului Arad

8 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice și Parcări 3:
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant;
 • Serviciul Achiziţii Publice:
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant (2 posturi);
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal;
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice și Parcări 3
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: Științe Sociale – ramura de știință: Științe Juridice – domeniul de licență: Drept – conform H.G.R. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare.
 • Serviciul Autorizări Construcţii
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant (2 posturi):
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: Științe Sociale – ramura de știință: Științe Juridice – domeniul de licență: Drept – conform H.G.R. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: Științe Sociale – ramura de știință: Științe Juridice – domeniul de licență: Drept – conform H.G.R. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: Științe Sociale – ramura de știință: Științe Juridice – domeniul de licență: Drept – conform H.G.R. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162, e-mail pma@primariaarad.ro.

Apply for this Job