Consilier I/superior, referent III/superior (4 posturi) – Primăria Municipiul TurdaConsilier I/superior, referent III/superior (4 posturi)

Primăria Municipiul Turda

22 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiul Turda, Județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

1. Consilier I/superior- Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale -Compartiment management proiecte.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă;
minimum 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

2. Consilier I/superior – Compartiment achiziţii publice
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

3. Consilier I/superior – Serviciul evidenţă patrimoniu şi GIS
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

4. Referent III/superior – Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor – Compartiment stare civilă.
Condiţii specifice:
studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 15, Județul Cluj, telefon 0264/317.199, e-mail resurseumane@primariaturda.ro.

Apply for this Job