Consilier (2 posturi) – Instituția Prefectului Județul NeamțConsilier (2 posturi)

Instituția Prefectului Județul Neamț

20 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituția Prefectului Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

 1. consilier clasa I grad profesional superior – pentru minoritatea romă în cadrul Serviciului pentru afaceri europene, relaţii internaţionale, dezvoltare economică, strategii şi programe guvernamentale, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situaţii de urgenţă, servicii comunitare de utilităţi publice şi ordine publică – Compartimentul strategii şi programe guvernamentale;
 2. consilier juridic grad asistent în cadrul Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale – Compartimentul reprezentare în instanţe şi fond funciar.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier clasa I grad profesional superior pentru minoritatea romă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani;
  • persoanele înscrise la concurs trebuie să cunoască bine problemele romilor din judeţ.
 • consilier juridic grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 27 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituției Prefectului Județului Neamț, din Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, telefon 0233/218.500, interior 29026.

Apply for this Job