Consilier, inspector vamal și controlor vamal (15 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TimișoaraConsilier, inspector vamal și controlor vamal (15 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcţia regională vamală – Biroul echipe mobile
  • consilier, clasa I, grad profesional superior.
 • Biroul vamal de frontieră gradul I Moraviţa
  • Compartimentul financiar- contabilitate şi administrativ
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.
  • Compartimentul supraveghere şi control vamal
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent;
   • controlor vamal, clasa III, grad profesional principal.
 • Biroul vamal de interior gradul I Timiş
  • Compartimentul financiar- contabilitate şi administrativ
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent;
  • Compartimentul supraveghere şi control vamal
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.
 • Biroul vamal de frontieră gradul n Jimbolia
  • Compartimentul financiar-contabilitate şi administrativ
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent
 • Biroul vamal de interior gradul II Caraş-Severin
  • Compartimentul financiar-contabilitate şi administrativ
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal.
 • Biroul vamal de frontieră gradul II, Naidăş
  • Compartimentul supraveghere şi control vamal
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent – 3 posturi.
 • Biroul vamal de interior gradul II Hunedoara
  • Compartimentul financiar- contabilitate şi administrativ
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.
  • Compartimentul supraveghere şi control vamal
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.
 • Biroul vamal de interior gradul II Arad
  • Compartimentul financiar- contabilitate şi administrativ
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.
 • Biroul vamal de frontieră gradul II Aeroport Timişoara
  • Compartimentul financiar-contabilitate şi administrativ
   • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Direcţia regională vamală – Biroul echipe mobile:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă,
 • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care sa ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
 • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Biroul vamal de frontieră gradul I Moraviţa

Compartimentul financiar- contabilitate şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
 • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
 • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Compartimentul supraveghere şi control vamal:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • controlor vamal, clasa a IlI-a, grad profesional principal:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalenţă,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Biroul vamal de interior gradul I Timiş

Compartimentul financiar- contabilitate şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Compartimentul supraveghere şi control vamal:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Biroul vamal de frontieră gradul II Jimbolia

Compartimentul fmanciar-contabilitate şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Biroul vamal de interior gradul II Caraş-Severin

Compartimentul financiar-contabilitate şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Biroul vamal de frontieră gradul II, Naidăş

Compartimentul supraveghere şi control vamal:

 • inspector vamal, clasa 1, grad profesional asistent – 3 posturi:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Oftice – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Biroul vamal de interior gradul II Hunedoara

Compartimentul financiar- contabilitatc şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa I. grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Compartimentul supraveghere şi control vamal:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Biroul vamal de interior gradul II Arad

Compartimentul financiar- contabilitate şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Biroul vamal de frontieră gradul II Aeroport Timişoara

Compartimentul financiar-contabilitate şi administrativ:

 • inspector vamal, clasa T. grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice,
  • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective emise în condiţiile legii,
  • vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, cu sediul în Timişoara, bd. Gheorghe Lazar nr. 9B, telefon 0256.292.735, interior 417.

Apply for this Job