Consilier, inspector și inspector vamal (8 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca



Consilier, inspector și inspector vamal (8 posturi)

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

24 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcţia Regională Vamală Cluj – Aparat Propriu – Serviciul supraveghere şi control vamal – Compartimentul echipe mobile:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant;
  •  inspector, clasa I, grad profesional debutant.
 • Biroul vamal de interior, grad II, Bistriţa-Năsăud – Compartiment autorizări, supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile:
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant.
 • Biroul vamal de interior grad I, Bihor – Compartiment autorizări, supraveghere şi control al mişcăm produselor accizabile:
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant.
 • Biroul vamal de interior grad I Cluj – Compartiment autorizări, supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile:
  • inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant.
 • Biroul vamal de frontieră grad II Sighet – Compartiment supraveghere şi control vamal:
  • 3 posturi inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoştinţe operare pe calculator pachet Office – nivel bază dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – nu necesită;
 • avizul psihologic emis conform prevederilor art.9 din O.U.G. nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare, şi eliberat de instituţii sau persoane abilitate în acest sens. Certificatul trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului. Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din Romania – www.copsi.ro şi pe site-ul web al AN.A.F. – www.anaf.ro.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.G.R.F.P, Cluj-Napoca, din Piaţa Avram Iancu nr. 19, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, etajul 2 camera 215, telefon 0264/592.602, interior 429 şi 175.

Apply for this Job