Consilier, inspector (2 posturi) – Primăria Municipiului Râmnicu VâlceaConsilier, inspector (2 posturi)

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Autorizare Lucrări de Construcţii şi Reţele Edilitare – Direcţia Urbanism;
  2. inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Dezvoltare Urbană şi GIS – Direcţia Urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Autorizare Lucrări de Construcţii şi Reţele Edilitare – Direcţia Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea
Condiţii specifice:
condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
condiţii de vechime: 7 (şapte) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

• Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Dezvoltare Urbană şi GIS – Direcţia Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Condiţii specifice:
condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti în construcţii (CCIA,CH,CFDP,IF,Instalaţii) sau Geodezie, Topografie, Urbanism, Arhitectură;
condiţii de vechime: 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 05 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primărei Municipiului Râmnicu Vâlcea, telefon 0250/736.080.

Apply for this Job