Consilier, inspector (3 posturi) – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială DoljConsilier, inspector (3 posturi)

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj

16 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice – 2 posturi;
 2. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Beneficii de Asistență Socială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice – 2 posturi:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Beneficii de Asistență Socială:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2019, ora 16:30: termen limita de depunere a dosarelor;
 • 27 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 mai 2019, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj din str. Unirii nr. 10 Craiova, telefon  0799.595.912.

Apply for this Job