Consilier I superior – Primăria Municipiului BacăuConsilier I superior

Primăria Municipiului Bacău

10 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Mediului și Protecția Muncii al Direcției Tehnice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de știință – științe inginerești;
  • curs de perfecționare – evaluator de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională;
  • curs de perfecționare în domeniul securității și sănătății în muncă cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, durata minimă de 80 de ore;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 martie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 09 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 15 aprilie 2020, proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, Județul Bacău, et. 2, cam. 25, telefon 0372/348.125.

Apply for this Job