Consilier I principal, inspector I debutant și consilier I superior – Primăria Municipiului Băileşti, județul DoljConsilier I principal, inspector I debutant și consilier I superior

Primăria Municipiului Băileşti, județul Dolj

11 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Băileşti, județul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

 1. consilier I principal – Direcția Economică Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatică – 1 post;
 2. inspector I debutant – Compartiment Situații de Urgență și Protecția Mediului – 1 post;
 3. consilier I superior – Compartiment Relații cu Publicul – 1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier I principal – Direcția Economică Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatică:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice,
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • inspector I debutant – Compartiment Situații de Urgență și Protecția Mediului:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria mediului;
  • perfecționări/specializări în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.
 • consilier I superior – Compartiment Relații cu Publicul:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 august 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Băileşti, Str. Revoluției nr. 1-3, judeţul Dolj, telefon 0251/311.017.

Apply for this Job