Consilier I debutant – Primăria Oraşului FrasinConsilier I debutant

Primăria Oraşului Frasin

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Frasin, Judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Stare Civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : nu este cazul;
  • curs perfecţionare/specializare în domeniul stării civile dovedit cu certificat;
  • cunoştinţe operare calculator dovedite cu certificate/atestate/diplome „nivel: de bază”. Rectificare: (Conform M.O. nr. 09/04.01.2019, partea a III-a).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 ianuarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Frasin, Calea Bucovinei nr. 85, Judeţul Suceava, telefon 0230/235.334, int. 107.

Apply for this Job