Consilier I debutant – Primăria Municipiului DevaConsilier I debutant

Primăria Municipiului Deva

10 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Deva, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului ghişeu unic al Serviciului evidenţa persoanelor din Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe administrative.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 ianuarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 11 februarie 2019, ora 11.00, proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Deva din Deva, Piața Unirii nr. 4, et. 1, cam. 4, Județul Hunedoara, telefon 0254/213.435, 0254/218.579, 0254/23.23.10, interior 112, e-mail: resurse.umane@primariadeva.ro.

Apply for this Job