Consilier I asistent – Unitatea Militară 02495 BucureştiConsilier I asistent

Unitatea Militară 02495 Bucureşti

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02495 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, de consilier clasa I grad profesional asistent în compartimentul planificare angajamente la serviciul planificare resurse la Direcţia planificare integrată a apărării.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti sau ştiinţe sociale (ramura de ştiinţă – ştiinţe economice);
  • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): se dovedesc pe baza unor documente, emise în condiţiile legii, care să ateste deţinerea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei (operare: Windows, MS Office, utilitarele livrate împreună cu Windows, lucru în reţea, transfer de date) – nivel mediu;
  • vechime în specialitatea necesară exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): se dovedesc pe baza unor documente, emise în condiţiile legii, care să ateste deţinerea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24  septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 02495 din Bucureşti, str. Izvor nr. 110, sectorul 5, telefon: 021/402.34.00, int. 1011282.

Apply for this Job