Consilier I asistent și inspector I asistent – Casa Judeţeană de Pensii TeleormanConsilier I asistent și inspector I asistent

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman

22 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Serviciul Stabiliri Prestații, Recalculări, Revizuiri Dosare, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional asistent;
  2. inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de licență din ramura științe economice, științe juridice, administrație publică sau calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an;
  • cunoștințe operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • cunoștințe limba engleză – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul C.J.P. Teleorman din Municipiul Alexandria, strada Dunării nr. 1, telefon 0247/310.517.

Apply for this Job