Consilier (2 posturi) – Garda Forestieră FocşaniConsilier (2 posturi)

Garda Forestieră Focşani

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Garda Forestieră Focşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Compartimentul Financiar – Contabilitate:
  • consilier, clasa I, grad profesional principal, (Id post 445231).
 • Compartimentul Registratura Arhivă/ Patrimoniu şi Administrativ:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent (Id post 451885).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • cunoştinţe dc operare PC: Word, Excel, Internet Explorer, Windows – nivel mediu;
  • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
  • pentru candidatul declarat “admis” se va solicita promovarea evaluării de integritate conform prevederilor art.6 alin(5) din O.U.G. nr.32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet Explorer, Windows – nivel mediu;
  • iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
  • pentru candidatul declarat “admis” se va solicita promovarea evaluării de integritate conform prevederilor art.6 alin(5) din O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gărzii Forestiere Focşani şi la nr. de telefon, 0237/232231, int.17, Compartiment Resurse Umane.

Apply for this Job