Consilier evaluare – examinare (3 posturi) – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei PubliceConsilier evaluare – examinare (3 posturi)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcțiilor publice de execuţie vacante, din cadrul Direcţiei generale dezvoltare regională şi infrastructură, după cum urmează:

1. Serviciul Dezvoltare Infrastructură, Direcţia lucrări publice
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional debutant Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile inginerie civilă sau ştiinţe economice.

2. Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţia tehnică
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional superior Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniile arhitectură, urbanism sau drept,
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 ianuarie 2019, termen limită de depunere a dosarelor;
  • 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, latura Nord, sectorul 5, telefon 0372111666, e-mail dru@mdrap.ro.

Apply for this Job