Consilier evaluare – examinare (15 posturi) – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor EuropeneConsilier evaluare – examinare (15 posturi)

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice vacante din cadrul Direcţiei generale dezvoltare regională şi infrastructură după cum urmează:

1. Serviciul politici şi strategii de dezvoltare durabilă, Direcţia Politici şi Strategii:
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional asistent (S, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an).

2. Serviciul analize teritoriale şi baze de date, Direcţia Politici şi Strategii:
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional debutant (S).

3. Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţia tehnică:
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional debutant (S);
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional asistent (S, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an).

4. Serviciul reglementări în construcţii, Direcţia tehnică:
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional principal (S, vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani);
• 2 posturi consilier evaluare – examinare, clasa I,, grad profesional debutant (S).

5. Biroul atestări, autorizări, programe formare continuă. Direcţia tehnică:
• 2 posturi consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent (S, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an).

6. Serviciul dezvoltare infrastructura, Direcţia lucrări publice:
• 4 posturi consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant(S).

7. Serviciul construcţii şi reabilitări, Direcţia lucrări publice:
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional asistent (S, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an);
• 1 post consilier evaluare – examinare, clasa I, grad profesional principal (S, vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului din Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, latura Nord, sectorul 5, telefon 0372/111.412.

Apply for this Job