Consilier (3 posturi) – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier (3 posturi)

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui

12 iulie 2017

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel:

  1. consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Evidenţă Informatică şi Control Administrativ;
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor;
  3. consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate Animală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui cu sediul în Barlad, Str. Trestiana Nr. 2, tel. 0235/421.121, interior 106.

Apply for this Job