Consilier debutant – Primăria Orașului RovinariConsilier debutant

Primăria Orașului Rovinari

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Rovinari, Județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Rovinari, judeţul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 august 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 25 august 2017, ora 11.00 – proba scrisă;
  • 30 august 2017, ora 11.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Rovinari din Rovinari, str. Florilor, nr. 2, Județul Gorj, telefon 0253/371.095, interior 111.

Apply for this Job