Consilier debutant – Primăria Oraşului Geoagiu


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier debutant

Primăria Oraşului Geoagiu

15 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I gradul profesional debutant – Compartimentul Control Comercial, Biroul Registru Agricol, Cadastru și Control Comercial..

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe de operare calculator, nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 aprilie 2017, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 20 aprilie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
  • 21 aprilie 2017, ora 09:09: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Geoagiu, Calea Romanilor nr. 141, județul Hunedoara, de telefon 0254/248.880 – interior 104.

Apply for this Job