Consilier debutant – Primăria Municipiului Beiuș, Județul BihorConsilier debutant

Primăria Municipiului Beiuș, Județul Bihor

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Beiuș, Județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Tehnic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, domeniul de licenţă inginerie electrică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 19 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Beiuș din Beiuș, Piața Samuil Vulcan nr. 14-16, Județul Bihor, telefon 0259/321.935.

Apply for this Job