Consilier debutant – Primăria Comunei Daneți, Județul DoljConsilier debutant

Primăria Comunei Daneți, Județul Dolj

14 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Daneți, Județul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate – Financiar şi Resurse Umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice conform H.G. 580/2014: nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 17 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Daneți, Județul Dolj, telefon 0251/3177.001, e-mail primariadaneti@yahoo.com.

Apply for this Job