Consilier debutant – Comuna Coşna



Consilier debutant

Comuna Coşna

8 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Coşna, Judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă socială din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Coşna.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţei economice;
  • cunoştinţe de operare calculator (diplome de absolvire cursuri în domeniul operării pe calculator);
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 14 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se obţin la la primăria Comuna Coşna, cu sediul în satul Coşna nr. 1, comuna Coşna, judeţul Suceava, telefon 0230.575.142, email: primăriacosna@yahoo.com.

Apply for this Job