Consilier debutant – Primăria Comunei Bodeşti


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier debutant

Primăria Comunei Bodeşti

7 iulie 2017

Primăria Comunei Bodeşti, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante pe perioadă nedeterminată consilier clasa I grad profesional debutant – Compartiment Relaţii Publice, Registratură, Stare Civilă şi Arhivă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
  • vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul;
  • alte specializări, abilităţi şi competenţe: cunoştinţe operare calculator, absolvent a unui curs autorizat – utilizarea Microsoft Office, internet şi poştă electronică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 16 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 18 august 2017, ora 16:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Bodeşti – secretariat şi la telefon 0233243088,0233243007.

Apply for this Job