Consilier debutant – Instituţia Prefectului Judeţului Cluj


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier debutant

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj

16 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – aferent minorității rome.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţei sau echivalentă;
  • declarație notarială, pe proprie răspundere, a candidatului ca aparține minorității rome și/sau prezentarea unei scrisori de recomandare acordată de o organizație neguvernamentală reprezentativă a romilor, legal constituită, care cunoaște solicitantul și implicarea sa în viața comunității rome.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se va comunica ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Prefecturii Cluj din municipiul Cluj-Napoca, telefon 0264/597.075, e-mail: smaranda.proorocu@prefecturacluj.ro

Apply for this Job