Consilier debutant – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu


Consilier debutant

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

19 mai 2017

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de Consilier clasa I grad profesional debutant (ID360603) în cadrul Serviciul de Evaluare Iniţială, Prevenire şi Intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, exploatare – Compartiment violenţă în familie.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistentei sociale, sociologie, psihologie, psihopedagogie, ştiinţe juridice sau administrative;
  • Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
  • Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) – nivel mediu;
  • Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul;
  • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate;
  • Cerinţe specifice: delegări;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 07 iunie 2017: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 19 iunie 2017, ora 12:00: proba scrisă;
  • 22 iunie 2017, ora 12:00: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu din Municipiul Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, telefon: 0269/232.066, interior 52/53.

Apply for this Job