Consilier debutant – Direcţia de Asistenţă Socială Topliţa, județul HarghitaConsilier debutant

Direcţia de Asistenţă Socială Topliţa, județul Harghita

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Topliţa, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară, Protecția Copilului, Prevenire Marginalizare Socială, Monitorizare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: asistență socială, drept, științe administrative;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare la Direcţia de Asistenţă Socială Topliţa, județul Harghita, telefon 0266/341.871.

Apply for this Job