Consilier debutant – Consiliul Județean VasluiConsilier debutant

Consiliul Județean Vaslui

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi unitatea de implementare/monitorizare a proiectului – Sistem integral de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui, Direcţia Tehnică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul ştiinţe inginereşti, ramura ingineria resurselor vegetale şi animale;
  • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 august 2017, ora 09:30: proba scrisă;
  • 24 august 2017, ora 09:30: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vaslui din Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 79, telefon 0235/361.089, interior 218, e-mail: personal@cjvs.eu.

Apply for this Job