Consilier debutant – Casa Judeţeană de Pensii Maramureş din Baia Mare


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier debutant

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş din Baia Mare

3 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş din Baia Mare, Judeţul Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Bilete de Tratament.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea economică sau juridică;
  • cunoştinţe operare calculator: abilitaţi în utilizarea calculatoarelor, operare nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 05 mai 2017, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Casei Judeţene de Pensii Maramureş din Baia Mare, str. Hortensiei nr. 1A, Judeţul Maramureş, telefon: 0262/227.448, interior 105.

Apply for this Job