Consilier debutant – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier debutant

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu

3 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, pe domeniul științe economice;
  • cunoştinţe de operare pe calculator dovedite prin certificatul de absolvire – nivel mediu;
  • absolvent/ă a unui program de formare pe domeniul resurse umane.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 mai 2017, ora 10:30: proba eliminatorie PC;
  • 03 mai 2017, ora 11:00: proba scrisă;
  • 08 mai 2017, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul A.J.P.I.S. Giurgiu, telefon 0246.212.143, fax 0246.212.224, e-mail: ajpis.giurgiu@mmanpis.ro.

Apply for this Job