Consilier debutant (2 posturi) – Primăria Comunei Parincea, Județul BacăuConsilier debutant (2 posturi)

Primăria Comunei Parincea, Județul Bacău

20 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Parincea, Județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Stare Civilă, Registrul Agricol – Cadastru – Nomenclatura Stradală. Resurse Umane. Relații cu Publicul – Registratură – completarea și ținerea la zi a registrului agricol, a nomenclaturii stradale, delimitarea teritoriului unității administrativ – teritoriale și conservarea punctelor de hotar, întocmirea și actualizarea balanței de fond funciar, constituirea și actualizarea evidenței proprietăților imobiliare, constituirea și actualizarea evidenței terenurilor care fac parte din domeniul public și privat al comunei, punerea în posesie a proprietarilor și întocmirea documentației necesare emiterii titlurilor de proprietate, consultanță agricolă pentru fermieri;
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Stare Civilă, Registrul Agricol – Cadastru – Nomenclatură Stradală, Resurse Umane, Relații cu Publicul – Registratură – relații cu publicul și comunicare, gestionarea dreptului de petiționare și dreptul de liber acces la informațiile de interes public, gestionarea cererilor și răspunsurilor pentru rezolvarea unor probleme ce țin. de administrația locala, gestionarea audientelor, îndeplinirea tuturor procedurilor de asigurare a publicității documentelor instituției prin toate mijloacele de publicitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Stare Civilă, Registrul Agricol – Cadastru – Nomenclatura Stradală. Resurse Umane. Relații cu Publicul – Registratură – completarea și ținerea la zi a registrului agricol, a nomenclaturii stradale, delimitarea teritoriului unității administrativ – teritoriale și conservarea punctelor de hotar, întocmirea și actualizarea balanței de fond funciar, constituirea și actualizarea evidenței proprietăților imobiliare, constituirea și actualizarea evidenței terenurilor care fac parte din domeniul public și privat al comunei, punerea în posesie a proprietarilor și întocmirea documentației necesare emiterii titlurilor de proprietate, consultanță agricolă pentru fermieri:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul agricultură, zootehnic, geodezie măsurători terestre și cadastru;
  • cunoștințe de operare PC – Office, Excel: nivel avansat.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Stare Civilă, Registrul Agricol – Cadastru – Nomenclatură Stradală, Resurse Umane, Relații cu Publicul – Registratură – relații cu publicul și comunicare, gestionarea dreptului de petiționare și dreptul de liber acces la informațiile de interes public, gestionarea cererilor și răspunsurilor pentru rezolvarea unor probleme ce țin. de administrația locala, gestionarea audientelor, îndeplinirea tuturor procedurilor de asigurare a publicității documentelor instituției prin toate mijloacele de publicitate:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă în domeniul științe administrative, comunicare și relații publice;
  • cunoștințe de operare PC – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Comunei Parincea, str. Principală, nr. 5, Județul Bacău, telefon: 0234.226.530.

Apply for this Job