Consilier (2 posturi) – Consiliul Judeţean VâlceaConsilier (2 posturi)

Consiliul Judeţean Vâlcea

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmază:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional superior şi consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Infrastructură Drumuri şi Poduri, Proiectare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Infrastructură Drumuri şi Poduri, Proiectare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ingineriei civile, specializările: Căi ferate, drumuri şi poduri; Inginerie urbană şi dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane; Construcţii civile industriale şi agricole; Amenajări şi construcţii hidrotehnice şi Construcţii miniere;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
  • atestat ca diriginte de şantier pentru construcţii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu – de interes judeţean.
 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Infrastructură Drumuri şi Poduri, Proiectare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ingineriei civile, în specializările: Căi ferate, drumuri şi poduri; Inginerie urbană şi dezvoltare regională; Infrastructura transporturilor metropolitane; Construcţii civile industriale şi agricole; Amenajări şi construcţii hidrotehnice; Construcţii miniere;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, Județul Vâlcea, telefon 0250/732.901, interior 121 sau 112.

Apply for this Job