Consilier (6 posturi) – Consiliul Judeţean AradConsilier (6 posturi)

Consiliul Judeţean Arad

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Direcţiei Tehnice Investiţii, 2 posturi;
 2. consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Direcţiei Tehnice Investiţii;
 3. consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Direcţiei Tehnice Investiţii;
 4. consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Contractare Servicii Sociale al Direcţiei Administraţie Publică;
 5. consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Venituri al Direcţiei Economice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă – specializările construcţii civile, industriale şi agricole, inginerie civilă, inginerie urbană şi dezvoltare regională sau în domeniul de licenţă ingineria instalaţiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor solicitate: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor solicitate: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă sau ingineria instalaţiilor.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor solicitate: minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor solicitate: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 mai 2017, ora 11.00 proba scrisă,
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Arad, din str. Corneliu Coposu, nr. 22, camera E1 05, telefon 0357/731.129.

Apply for this Job