Consilier (5 posturi) – Consiliul Judeţean AradConsilier (5 posturi)

Consiliul Judeţean Arad

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – la Serviciul Urbanism al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant – la Serviciul Urbanism al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior – la Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri al Direcţiei Tehnice Investiţii;
 4. consilier, clasa I, grad profesional principal – la Serviciul Achiziţii Publice al Direcţiei Tehnice Investiţii;
 5. consilier, clasa I, grad profesional superior – la Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, ştiinţe inginereşti.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţe inginerie civilă, domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea căi ferate drumuri şi poduri;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe: ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2017, ora 11.00 proba scrisă,
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Arad, din str. Corneliu Coposu, nr. 22, camera E1 05, telefon 0357/731.121.

Apply for this Job