Consilier, consilier juridic (3 posturi) – Primăria Comunei OșorheiConsilier, consilier juridic (3 posturi)

Primăria Comunei Oșorhei

21 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Oșorhei, Județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

• Consilier, studii superioare, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Juridic
Condiţiile specifice ocupării funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau administraţie publică.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 1 an.
Cunoştinţe de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.

• Consilier Juridic, studii superioare, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Juridic
Condiţiile specifice ocupării funcţiei publice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 1 an.
Cunoştinţe de operare PC – nivel bază – dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 31 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Oșorhei din Oșorhei, nr. 71, Județul Bihor, telefon 0259/313.213.

Apply for this Job